Brand: Dynamiczne magazynowanie z PrefInventory

"Od około 10 lat zajmujemy się zintegrowaną statyczną gospodarką materiałową w PrefSuite, która bardzo dobrze współgra ze szczególnymi cechami konstrukcji okien. Wraz z inwestycją w nasz nowy magazyn wysokiego składowania PrefCo rozwinęło MAWI 2017 w taki sposób, że możemy teraz praktykować najbardziej efektywną formę dynamicznego składowania jako alternatywę dla systemu przestrzeni stałej. Przestrzenie magazynowe są optymalnie wykorzystywane w zależności od pojemności, wagi, częstotliwości obrotu, FIFO i optymalizacji trasy. Nasi pracownicy magazynowi i kierowcy wózków widłowych zostali szybko przeszkoleni i teraz otrzymują szczegółowe instrukcje od nowej aplikacji "PrefInventory App". Od tego czasu wszystkie procedury rezerwacji są przeprowadzane bezpośrednio na regałach. Rezerwacje te są natychmiast i skutecznie przechowywane w bazie danych PrefSuite, co pozwala wyeliminować błędy i zaoszczędzić cenny czas. Zintegrowany system zarządzania magazynem ograniczył nasze zaplecze kadrowe do minimum".
Tobias Voigt
Geschäftsführer brand Fenstertechnik

Brand: Dynamiczne magazynowanie z PrefInventory

Nowa aplikacja magazynowa

PrefInventory |Dynamiczne magazynowanie przez aplikację

Dzięki dynamicznemu magazynowaniu PrefSuite, możesz wdrożyć jeden z najbardziej efektywnych magazynów w swojej firmie. Lokalizacje magazynowe są optymalnie wykorzystywane zgodnie z pojemnością, trasy są optymalizowane, a pracownicy magazynu i kierowcy wózków widłowych otrzymują szczegółowe instrukcje. Jako rozszerzenie PrefGest, dzięki PrefInventory, pracownik magazynu jest teraz w stanie przeprowadzić wszystkie procesy rezerwacji na półce. Rezerwacje te są natychmiast i skutecznie przechowywane w Twojej bazie danych, dzięki czemu nie tylko minimalizujesz błędy, ale również oszczędzasz cenny czas.

Co oferuje PrefInventory?

Decydująca optymalizacja procesu

Dzięki PrefInventory, pracownik magazynu jest teraz w stanie przeprowadzić wszystkie procedury rezerwacji na regałach.

Optymalizacja powierzchni magazynowej

PrefInventory zapewnia optymalne wykorzystanie istniejącej powierzchni magazynowej.

Koszty przejazdów

Minimalizacja kosztów podróży w obrębie magazynu poprzez uwzględnienie częstotliwości obrotu.

Szacunki i rezerwacje

Dzięki PrefInventory masz niezliczone możliwości oceny i możesz rezerwować według różnych procedur (FIFO, WAP, LIFO)

Kanban

Użyj PrefInventory, aby zintegrować system Kanban z Twoją produkcją.

Logika składowania

Dzięki PrefInventoy możesz kontrolować ruchy magazynowe dynamiczne i statyczne.

"Używamy PrefInventory do kontrolowania naszego dynamicznego magazynu wysokiego składowania. Wszystkie procesy przebiegają sprawnie, a my byliśmy w stanie znacząco zminimalizować koszty wewnętrzne. Dzięki PrefInventory możemy obsługiwać nasz kompletny magazyn wysokiego składowania z 2 pracownikami".
Tobias Voigt
Geschäftsführer brand Fenstertechnik
Comments are closed.